ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο καθαρισμός είναι κομμάτι της ζωής,
η οικολογία είναι τρόπος ζωής…

Η AQUACLEAN κάνει την είσοδό της στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού στοχεύοντας στην ανατροπή της, δικαιολογημένα, απαξιωτικής αντίληψης σχετικά με τις εταιρείες καθαρισμού.

Και αυτό γιατί, ενώ ο καθαρισμός αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα, εύκολα, από απερισκεψία ή άγνοια, μπορεί να καταστεί επιβλαβής για την υγεία μας και το περιβάλλον.

Στοχεύοντας στο τρίπτυχο : «βιώσιμη ανάπτυξη – οικονομία – περιβάλλον» και θέτοντας σαν προτεραιότητα την προστασία εργαζόμενου και του πελάτη, στελεχώσαμε την εταιρεία μας με άτομα τα οποία πληρούν υψηλά επαγγελματικά standards.

Για να μην αφήσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται από μόνα τους , αναζητήσαμε τρόπους που δίνουν ασφαλείς, υγιεινές & περιβαλλοντικά αποδεκτές λύσεις. Το προσωπικό μας ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συνεχώς από πιστοποιημένους επαγγελματίες του χώρου και συμμετέχει σε ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με την εφαρμογή των νέων τεχνικών και προϊόντων, αφού, όπως είναι γνωστό, τα περισσότερα προβλήματα στον χώρο του καθαρισμού εστιάζονται στην εφαρμογή τους από το προσωπικό.

Με άρτιο και άριστα συντηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα οικολογικά απορρυπαντικά και επιλεγμένα υλικά και εργαλεία, παρέχουμε eco-λογικές υπηρεσίες καθαρισμού σε κάθε επαγγελματικό και ιδιωτικό χώρο.

Το ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότερα στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα του έργου και της ικανοποίησης του πελάτη. Το προσωπικό της AQUACLEAN διακρίνεται για την εξειδίκευση, επαγγελματική ευσυνειδησία και κατάρτιση, το ήθος και την ευγένειά του. Αποτελείται από Έλληνες και ξένους επαγγελματίες , που προσλαμβάνονται με κριτήριο την εργασιακή εμπειρία και τη διάθεσή τους να παραμείνουν στο χώρο, αφού είναι σε όλους μας γνωστή η ευκολία με την οποία εισέρχονται στο χώρο ανειδίκευτα άτομα που αντιμετωπίζουν ευκαιριακά το επάγγελμα, αποσκοπώντας πάντοτε σε κάτι άλλο. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους εκπαιδεύονται από υπεύθυνους πιστοποιημένους καθαριστές και την τεχνικό ασφαλείας, ενημερώνονται και επιμορφώνονται συνεχώς σε ενδοεπικοινωνιακές συναντήσεις και σεμινάρια όχι απλά πάνω σε ειδικά θέματα καθαρισμού αλλά και σε θέματα επικοινωνίας, βασικά θέματα χημείας κλπ.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους επιτηρούνται διαρκώς από τους επόπτες καθαριότητας και τον γενικό υπεύθυνο καθαρισμού. Αυτονόητο είναι ότι η στολή εργασίας, η προσωπική υγιεινή, η κόσμια συμπεριφορά και η επαγγελματική ευσυνειδησία, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το προσωπικό κάθε εταιρείας που αντιμετωπίζει με τον επαγγελματισμό που αρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι η ύπαρξη άρτιου και άριστα συντηρημένου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στην AQUACLEAN επενδύσαμε σημαντικά κεφάλαια ούτως ώστε σήμερα να έχουμε στη διάθεσή μας μια ολοκληρωμένη σειρά μηχανολογικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις πρωτοπόρες εταιρείες σε προϊόντα, μηχανήματα και υλικά καθαρισμού και συγκεκριμένα της Ελβετικής TASKI, της γερμανικής KÄRCHER, της Ιταλικής PETACO , VILEDA, TANA, FILMOP, ETTORE, 3M Worldwide , COLUMBUS, IPC Gansow, κλπ.

Τα εξειδικευμένα μηχανήματα καθαρισμού διακρίνονται από άνεση και εργονομία, έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλουν στην όσο το δυνατόν πιο οικονομική διαχείριση του νερού και της ενέργειας, διακρίνονται για την αποτελεσματικότητά τους και συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση του εργατικού κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών.

Στη διάθεσή μας θα βρείτε:

 • μηχανές περιποίησης δαπέδων
 • μηχανές πλύσεως και στεγνώσεως δαπέδων
 • απορροφητικές μηχανές ξηρών και υγρών
 • μηχανήματα εμφύσησης αέρα
 • απορροφητικές μηχανές πλάτης
 • συστήματα ψεκασμού και απορρόφησης (extraction)
 • μηχανικά σάρωθρα
 • μηχανές πλύσεως υφασμάτινων επιφανειών
 • πιεστικά πλυστικά μηχανήματα
 • ανυψωτικά μηχανήματα καθαρισμού υαλοπινάκων
 • τηλεσκοπικά μηχανήματα καθαρισμού υαλοπινάκων
 • ατμοσυστήματα για βαθύ οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση

Και επειδή, όπως έχουμε και αλλού αναφέρει, τα περισσότερα προβλήματα στον καθαρισμό παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους από το προσωπικό, διαθέτουμε μόνιμο και εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό για την ορθή χρήση και αξιοποίησή τους.

Στην AQUACLEAN ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος θέσαμε σαν στόχο το μηδενισμό των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια πελατών και εργαζομένων από τη λειτουργία , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Αποφύγαμε τη λογική της επιλογής απορρυπαντικών και εργαλείων με κριτήριο το κόστος, στοχεύοντας στην αποτελεσματική και αποδοτική εργασία, αναζητήσαμε και εξασφαλίσαμε τα καταλληλότερα εργαλεία, απορρυπαντικά και μηχανήματα, ικανά να ανταπεξέλθουν για την αντιμετώπιση όχι μόνο των συνηθισμένων αλλά και των εξειδικευμένων αναγκών καθαρισμού που μπορεί να προκύψουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες όπως πυρκαγιά , πλημμύρα, graffiti κλπ. Συνεργαζόμαστε με τις πλέον επώνυμες εταιρείες προμήθειας απορρυπαντικών και εργαλείων που εξασφαλίζουν οικολογική και υγιεινή καθαριότητα.

Χρησιμοποιούμε συστήματα ατμοκαθαρισμού και μικροϊνών που απομακρύνουν τους ρύπους χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Τέλος, επιδιώκοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού, εκπαιδεύουμε με πιστοποιημένους επαγγελματίες του χώρου και τη συμμετοχή μας σε επαγγελματικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατάλληλα το προσωπικό μας ώστε να διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ασκεί αποτελεσματικά , αποδοτικά και υπεύθυνα τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Και αυτό γιατί τα απορρυπαντικά από μόνα τους δεν αρκούν.

AQUACLEAN & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

AQUACLEAN & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

… γιατί η ανησυχία δεν αρκεί

Σήμερα γνωρίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οφείλουμε όλοι, δραστηριοποιούμενοι, να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές τόσο στις καθημερινές μας συνήθειες όσο και στη νοοτροπία μας, ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Τα στελέχη της AquaClean είναι άτομα της νέας γενιάς με σπουδές σχετικά με την καταγραφή και εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγεται η αλόγιστη και κακή χρήση των χημικών ουσιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, η κατανάλωση υλικών και φυσικών πόρων καθώς και η αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, επιβαρύνουν επικίνδυνα το περιβάλλον.

Από οικολογική άποψη, η εύκολη και «απόλυτη» καθαριότητα που υποτίθεται ότι προσφέρουν τα χημικά απορρυπαντικά έχει ολέθριες συνέπειες για την υγεία του χρήστη και του καταναλωτή. Τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την χρήση, τα συμβατικά απορρυπαντικά ενοχοποιούνται για μια σειρά από επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως αλλεργίες, καρκινογενέσεις, ερεθισμούς στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα, πονοκεφάλους κ.α., ενώ κατά την αποβολή τους στο περιβάλλον δηλητηριάζουν τους υδάτινους πόρους, ενοχοποιούνται για το φαινόμενο του «ευτροφισμού» και την εξαφάνιση της βιοποικιλότητας των ειδών, σκοτώνουν ψάρια, πουλιά και ζώα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν δοκιμαστεί σε ζώα κάτω από κυριολεκτικά μαρτυρικές συνθήκες.

Τα οικολογικά απορρυπαντικά έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο και φιλικά προς το περιβάλλον, είναι βιοδιασπώμενα και βιοαποικοδομήσιμα, δεν είναι τοξικά και παράγονται από φυτικές ή ορυκτές πρώτες ύλες όπως έλαια από καρύδα, φοίνικα, ελαιοκράμβη, καλαμπόκι, φλούδα πορτοκαλιού, βότανα και άμμο, ασβεστόλιθο, πυρίτιο, γεώλιθο κ.α., ενώ παράλληλα έχουν πρώτα ελεγχθεί για τις αρνητικές επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στην AquaClean αναλαμβάνοντας αναγκαίες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετήσαμε πρότυπα οικολογικής, αγοραστικής και μεταγοραστικής συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας τα καταλληλότερα μηχανήματα, εργαλεία και απορρυπαντικά, στοχεύοντας στην αποδοτικότερη εργασία και διασφαλίζοντας, στο μέτρου του ανθρωπίνου, το τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: κοινωνία – οικονομία – περιβάλλον.

Αποποιηθήκαμε τη λογική της πλαστικής σακούλας χρησιμοποιώντας βιοδιασπώμενους σάκους απορριμμάτων.

Οι συσκευασίες των υλικών που χρησιμοποιούμε στην AquaClean συλλέγονται επιμελώς από τους εργαζόμενους και προωθούνται στην ανακύκλωση.

Χρησιμοποιώντας επιλεγμένα εργαλεία, όπως σκούπες πολλαπλών φίλτρων, συστήματα ατμού και προϊόντα μικροϊνών , περιορίζουμε τη χρήση απορρυπαντικών απομακρύνοντας τους ρύπους αποτελεσματικά και με ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείτε τις υπηρεσίες μας..

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την AQUACLEAN, ποιότητα σημαίνει:

Καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

Στην AquaClean για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα οικολογικά απορρυπαντικά που απορυπαίνουν χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον, που σε συνδυασμό με τον άρτιο και άριστα συντηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό μας, εξασφαλίζουν ικανοποιητική ποιότητα υπηρεσιών σε προσιτό κόστος.

Προστασία της υγείας του πελάτη και του εργαζομένου.

Επιτυγχάνεται αφενός μεν με την αποφυγή των επικίνδυνων για την υγεία χημικών ουσιών που εμπεριέχονται στα συμβατικά απορρυπαντικά, αφετέρου με την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κανόνων του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που εφαρμόζει η εταιρεία μας.

Ασφάλεια της περιουσίας σας.

Ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης εξασφαλίζει την περιουσία σας από απρόοπτα και εκπλήξεις.

Συνάρτηση κόστους και υπηρεσιών.

Συνδυάζοντας συμπυκνωμένα προϊόντα, οικονομική διαχείριση νερού και ενέργειας, χρωματική κωδικοποίηση και μηχανολογικό εξοπλισμό με άριστη εργονομία, καθώς και άριστα καταρτισμένο εργατικό προσωπικό, παρέχουμε υπηρεσίες που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη σε προσιτό κόστος.

Πρόσφατα η εταιρία μας ξεκίνησε την συνεργασία της με την εταιρεία Q&E Consulting, για τη μελέτη και εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 που διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ στους στόχους της εταιρίας μας είναι να λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό 1836/93 της Ε.Ε. για συστήματα EMAS που πιστοποιούν εταιρίες, οι οποίες εφαρμόζουν συστήματα φιλικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Γραμματεία:
Τηλέφωνα: 2102779164 – 2102779183
Fax: 2102779178
E-mail: info@aquaclean.gr
Υπεύθυνος Πωλήσεων:
Μαρίνος Φραγκουδάκης
Κινητό: 6959995509
E-mail: sales@aquaclean.gr
Υπεύθυνη Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού:
Σταυρούλα Φραγκουδάκη
Κινητό: 6950847503
E-mail: hr@aquaclean.gr